visualisatie> modale logica> Alle processen Watercyclus

Verdamping

Cijfers over Verdamping

De verdamping van oppervlaktewater aan land en op zee staat in voor 90% van de totale verdamping op aarde. De Overige 10% is afkomstig van transpiratie van planten. Ongeveer 70% van het aardoppervlak bestaat uit oceanen. 96,5% van het water op aarde bevindt zich in de wereldzee├źn en is zout, niet drinkbaar dus. Van de totale watervoorraad is maar ongeveer 2,5% zoet, waarvan ruim tweederde in de vorm van ijs en sneeuw: voornamelijk de ijskappen bij de polen. Verder is 30% van de zoetwatervoorraad als grondwater geborgen.

De hoeveelheid water die lucht maximaal kan bevatten neemt ongeveer 7 procent toe als de temperatuur 1 graad stijgt. In de metingen zien we een nagenoeg constante relatieve vochtigheid van ongeveer 77 procent boven grote wateroppervlakten. Dit is het percentage waterdamp in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid.

De hoeveelheid waterdamp in het klimaatsysteem wordt dus vooral gestuurd door de temperatuur. Een hogere temperatuur geeft een hoger gemiddeld waterdampgehalte in de atmosfeer door de genoemde temperatuurafhankelijkheid van de waterdampspanning. Dit staat ook wel bekend als de wet van Clausius-Clapeyron.

Bron: De kringloop van het water, Hydrologie, Hoofdstuk 4, TUDelft, < https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/Hydrologie-hfdstk-4.pdf >.

Transpiratie

Fotosynthese, link met de zuurstofcyclus

Vorming Regenwolken

Noot over niveau van abstractie

Dit schema is een vereenvoudiging van het eigenlijke proces van de vorming van een regenwolk of sneeuwwolk. Alhoewel de aangegeven drempelwaarden voor het vormen van een regenwolk kloppen en er dus in feite geen foute informatie gegeven wordt, verhult het dat het vormen van regenwolken in meerdere zich herhalende stappen gebeurt en bovendien ook verschillende vormen kan aannemen. Er is wel degelijk een verschil tussen druilregen en een hoosbui en dat komt doordat de vorming van het soort wolk waaruit die druilregen of hoosbui valt verschilt. Een patente uitleg vind je in hoofdstuk 5 van de cursus Hydrologie van de TUDelft.

Zie bron: Neerslag, Hydrologie, Hoofdstuk 4, TUDelft, <https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/Hydrologie-hfdst-5.pdf>

Regen

Regen of Sneeuw

Opmerking ivm Hagel

Hagel is niet opgenomen in dit overzicht. Hagel ontstaat wanneer kleine ijskristallen en sneeuwkristallen terechtkomen in luchtlagen met grote onderkoelde waterdruppels. Het bovenste deel van een buienwolk, waar het meer dan 20 °C vriest, bevat ijskristallen, terwijl het onderste deel, met temperaturen tussen -10 en -20 °C, onderkoelde druppels bevat. Dalende en stijgende luchtbewegingen in de wolk jagen ijsdeeltjes door niveaus met veel onderkoeld water. Zo komen ze in botsing met andere onderkoelde druppels en ijs. De onderkoelde druppels zetten zich af op de ijskristallen, die groeien en ten slotte als hagel uit de wolk vallen.

Sneeuw

Infiltratie

Bovengrondse Afstroming

Beknopte samenwatting van de Waterkringloop