Didactische tool voor Onderwijs Wetenschappen

Vertrekkende van initiële nieuwsgierigheid van de leerlingen, studenten, kan dit leermiddel gebruikt worden in combinatie met andere leermiddelen. Leraren kunnen deze tool dan gebruiken in hun lessen naast definities, videofragmenten, labo experimenten, grafieken, groepswerk, oefeningen enzovoort.

Minimaal moeten ze wel altijd vergezeld zijn van definities van het schema.

De schema's die online kunnen gezet en daar ook geraadpleegd kunnen worden, vervangen de materiële schema's op bord of flap. De dual-coding theory of cognition stelt dat de menselijke geest informatie verwerkt langs twee verschillende kanalen: verbaal en visueel. Er wordt aangenomen dat visuele informatie het onthouden verbetert (Reed, 2012).

Een ander pluspunt van de visualisering met anlytisch gerichte grafen is de eenvoud. De schema’s kunnen ook met de hand op papier getekend en ingevuld worden. Ook waar digitale middelen niet of veel minder voor handen zijn kunnen ze gebruikt worden, het is low cost technology. Andere visualisering technieken zoals video vergen minimaal een smartphone en een app. Maar deze kunnen wel geïntegreerd worden in analytish gerichte grafen, eens men de stap gezet heeft naar een digitaal platform. Het concept kan dus ook gebruikt worden als visualisatie bij verbaal online doceren in elearning.

Interactively Mapping Data Sources into the Semantic Web (Pedro A. Szekely)

Het gebruik van analytische gerichte grafen, gekaderd in een geheel van verschillende leermiddelen bevordert dat de leerlingen in zes stappen fundamentele cognitieve vaardigheden ontwikkelen:

  1. analyseren: Stap voor stap uitzoeken welke informatie belangrijk is voor een vraagstelling. Geleide experimenten in het labo en in deze digitale tijden samenwerken via een wiki zijn daarbij belangrijke leermiddelen. Een wiki is een web gebaseerd samenwerkingsplatform waarmee gebruikers inhoud op een georganiseerde manier kunnen opslaan, creëren en wijzigen. Wiki's worden vaak gebruikt voor kennisbeheer, samenwerking aan projecten en intranettoepassingen. Ze zijn een geweldige hulpbron voor bedrijven, teams en individuen die informatie snel en efficiënt moeten delen.
  2. structureren: Het samenbrengen van al gekende informatie met de nieuw verworven informatie en er een georganiseerd geheel van maken. Overzichten en schema's geven structuur aan de verzamelde informatie. Daarvoor is het gebruik van grafen geschikt. In wetenschappelijk onderzoek worden ze veelvuldig gebruikt.
  3. selecteren: Een onderscheid maken tussen relevante informatie en irrelevante informatie in een gegeven kontext. Hier is vooral begeleiding en opvolging door de lereaar/docent belangrijk.
  4. vergelijken: het zoeken naar verbanden tussen verschillende delen van informatie.
  5. formaliseren: het eenduidig voorstellen van informatie en verbanden in een concept en de regels voor de onderlinge verbanden. Het conceptuele karakter van dit voorstel is een belangrijk plus punt. Natuurlijk zijn causale verbanden niet het enige wat leerlingen/studenten moeten leren. Afhankelijk van het vak zullen ze zich ook formules, omzetregels, procedures, protocollen en andere structuren moeten moeten eigen maken.
  6. .
  7. toepassen: het oefenen van nieuwe kennis.

Interactively Mapping Data Sources into the Semantic Web (Pedro A. Szekely

In deze internet tijden moet daar nog een zevende stap aan toegevoegd worden. Het leren ontdekken wat fake is en wat reëel is. Het verschil tussen een simulatie van de reële wereld en de reële wereld zelf. Een vaardigheid die zeker onmisbaar wordt in de toekomst. Onderzoeksjournaliste van de BBC hebben meer dan 50 kanalen op YouTube in 20 talen gevonden die AI gebruiken om video's te maken die valse ‘wetenschappelijke’ informatie bevatten. Deze video's worden aan kinderen aanbevolen als ‘educatieve content’.

Referenties

Lee, Ines (2021). 4 Reasons why Correlation does NOT imply Causation, Published in Towards Data Science"

Reed, Stephen K. (2012). Cognition : theories and applications. Wadsworth, Cengage Learning, 12 April 2012, ISBN 978-1-133-49228-3. OCLC 1040947645, <https://www.worldcat.org/nl/title/1040947645>